Kayseri Otomatik Kapı | Sanec

Kanatlar standart ya da panik kaçış sistemiyle kullanılabilirler. Yan duvarlar şu şekilde konfigüre edilebilir.

1. 76 x 46 mm desteklerle eğrisel alüminyum, aşağıdaki ve yukarıdaki ay profilleri 100 mm yüksekliğinde, 9.3 mm kalınlıında lamine cam

2. 76 x 46 mm desteklerle eğrisel alüminyum, aşağıdaki ve yukarıdaki ray profilleri 100 mm yüksekliğinde, 18 mm kalınlığında alüminyum panelli

3 ya da 4 kanatlı dizaynlar ayrıca 9.3 mm kalınlığında lamine camlı ve 18 mm kalınlığında alüminyum panelli içerden ve dışardan kayar gece kalkanıyla kullanılabilirler. 2 kanatlılar standart olarak entegre gece kalkanıyla kullanılırlar.

Manuel Çalışma / M

Kapı elle iilerek çalıştırılır. ( 2 kanatlı manuel döner kapılar yoktur )

X Pozisyonu / P

Kapı elle itilerek çalştırılır. Her kullanımdan sonra, kapı otomatik olarak, motor sayesinde balangıçtaki X pozisyonunda durur. ( 2 kanatlı döner kapılarda X pozisyonu yoktur )

Servomatik / S

Kapı dokunmayla elektrik motoru tarafından çalıştırılır. Eğer radar kullanılmaşsa, motor düşük hızda kanatları döndürmeye başlar. Hız istenilen anda kanatlara dokunarak arttırılabilir. Her kullanımdan sonra kapı ya başlangıçtaki X pozisyonunda durur ( program 1 ) ya da dönmeye devam eder. ( program 2 ) Her kullanımdan sonra otomatik olarak başlangıçtaki X pozisyonunda durur. ( 2 kanatlı döner kapılarda bu özellik yoktur )

Otomatik / A

Otomatik sürücü ünitesi 2 değişik modda çalıştırılabilir:

1. Otomatik I : Hareketsiz kapı, kullanıcının yaklaşmasıyla çalışmaya başlar. Ayarlanan süre sonunda da, başlangıçtaki X pozisyonunda durur.

2. Otomatik II : Kapı sürekli olarak yaklaşık dakikada 1 kez döner. Kullanıcı döner kapı alanına girerse hız 3 katına çıkar. Kullanıcı döner kapı alanından çıktığı anda da hız eski haline döner.

Örnek Uygulamalar